Публічна оферта
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

 

Цей договір, адресований Споживачам і є офіційною та публічною пропозицією Продавця, в особі ФОП Ляшенка Якова Сергійовича, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № ААВ №515483 від 03.09.2013р., укласти договір купівлі-продажу Товару, предмет і умови якого зазначені у відповідному розділі сайту https://kandelabr.com.ua/oferta. Споживач, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору (далі - Договір) про наступне:

 

1. Загальні положения.
1.1 Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).
1.2 У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Продавця, споживач стає Покупцем.
1.3 Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про мету збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.
 

2. Терміни та визначення.
2.1 Продавець - Фізична особа-підприємець Ляшенко Яків Сергійович, яка діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № ААВ №515483 від 03.09.2013 р., заснована згідно із Законодавством України, яка здійснює управління сайтом, розміщеним у мережі Інтернет за адресою https://kandelabr.com.ua/.
2.2 Товар - опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів народного споживання, щодо яких зазначається ціна, назва та опис товару. Також товар може супроводжуватися його зображенням.
2.3 Покупець - дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка отримує інформацію від Продавця, розміщує Замовлення на купівлю Товарів, що представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа/фізична особа-підприємець.
2.4 Замовлення - оформлена та розміщена заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю.
2.5 Сайт Інтернет-магазину - сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих у мережі Інтернет за адресою https://kandelabr.com.ua/.

 

3. Предмет договору.
3.1 Продавець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим договором, продавати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на сайті Інтернет-магазину, а Покупець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим договором, купувати Товар і оплачувати його вартість.
3.2 Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, не перебуває у спорі, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.
3.3 Продавець і Покупець підтверджують, що цей договір не є фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.
3.4 Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють у процесі виконання цього договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього договору та реалізації товару.
3.5 Покупець приймає умови цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Оформити замовлення", що означає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору та згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Продавця від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору та залишає право Продавця скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

 

4. Правила роботи з сайтом Інтернет-магазину.
4.1 Покупець може переглядати зміст сайту Інтернет-магазину, оформляти Замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.
4.2 При оформленні замовлення Покупець вводить такі дані:


- ПІБ
- Номер телефону
- Адреса електронної пошти
- Фізична адреса


4.3 Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що залишається Покупцем при здійсненні Замовлення.
4.4 Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на сайті Інтернет-магазину під його обліковим записом і від його імені.
4.5 Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови недобросовісної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору, або ін.).
4.6 Заборонено використовувати сайт Інтернет-магазину в протизаконній і забороненій діяльності. Покупці погоджуються дотримуватися законів України та норм поведінки, прийнятих в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись: розміщенням на сайті Інтернет-магазину матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає та/або обмежує честь, гідність та/або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Продавця.
4.7 Сайт https://kandelabr.com.ua/ (надалі «Kandelabr) дозволяє вам переглядати і завантажувати матеріали цього сайту (надалі "Сайт") тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження вами всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Забороняється змінювати матеріали цього Сайту, а також розповсюджувати або демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється.

 

5. Порядок оформлення Замовлення.
5.1 Покупець оформляє Замовлення на сайті Інтернет-магазину самостійно, шляхом додавання обраних Товарів до віртуального кошика і натискаючи кнопку "Додати в кошик".
5.2 Оформити Замовлення на Товари можуть Покупці як безпосередньо на сайті, так і за номером телефону, який вказаний на сайті Інтернет-магазину.

 

6. Ціна та порядок оплати.
6.1 Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на сайті Інтернет-магазину. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів і ціни доставки, яка дорівнює сумі, що підлягає оплаті, що вказується на сайті Інтернет-магазину при оформленні Замовлення в момент його розміщення.
6.2 Ціна договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватися залежно від ціни, кількості або номенклатури Товару.
6.3 Покупець здійснює оплату Товару відповідно до Замовлення. Покупець самостійно обирає один із таких способів оплати:


- безготівковий розрахунок;
- готівковий розрахунок;

- за допомогою електронних платіжних систем;
- за допомогою післяплати Нової Пошти.

 

6.4 Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України.
6.5 Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами цього договору.
6.6 Доставка Замовлення Продавцем виконується після повної оплати Товару, або в момент отримання кур'єрською службою.
6.7 Ціна Товару, що вказана на сайті Інтернет-магазину, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
6.8 До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого, можуть збільшитися терміни обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення повернення грошових коштів Продавцем Покупцеві для здійснення повернення грошових коштів Покупець зобов'язаний повідомити Продавцю реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати грошові кошти.

 

 

7. Умови повернення.
7.1 У разі невірного зазначення ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець при першій можливості інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим автоматично. Якщо Замовлення було оплачено, Продавець повертає Покупцеві оплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок Покупця або іншим прийнятним способом.
7.2 При оформленні Замовлення, Покупець погоджується з тим, що він має право відмовитися тільки від усього Замовлення, а не від його частини.

 

8. Обов'язки Продавця.
8.1 Надавати правдиву інформацію про Товари, ціни на них, а також умови доставки Товару.
8.2 Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.
8.3 Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов цього Договору.
8.4 У разі зміни терміну поставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов поставки. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку. У разі неможливості зв'язатися з Покупцем у разі порушення останнім п. 4.4 цього договору Продавець не несе відповідальності перед Покупцем відповідно до умов цього договору та норм чинного законодавства.

 

9. Обов'язки Покупця.
9.1 Надавати Продавцю достовірну, правдиву і коректну інформацію, в тому числі при реєстрації на сайті Інтернет-магазину.
9.2 Оплачувати Товар, згідно Замовлень, за вказаною в них ціною.
9.3 При прийомі Замовлення провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього пошкодження упаковки, у разі відсутності зовнішніх пошкоджень упаковки підписатися в накладній (квитанції, реєстрі тощо) про отримання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути Товар на предмет цілісності його індивідуальної упаковки та наявності зовнішніх пошкоджень на ній.
9.4 У разі наявності претензій вимагати від представника служби постачання скласти Акт зовнішнього огляду та Акт приймання-передачі в 3-х примірниках. В акті огляду описуються пошкодження зовнішньої упаковки, а в Акті приймання-передачі описуються всі пошкодження індивідуальної упаковки товару.
9.5 У разі передання Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортимент, комплектність, тару та (або) упаковку Товару, - не пізніше 5 (п'яти) календарних днів, що настають за днем придбання (отримання), сповістити Продавця про ці порушення. При цьому Товар має бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей і всіх ярликів, пломб тощо.
9.6 Надати точні паспортні дані для можливості отримати Замовлення в офісі кур'єрської компанії, і особисто з'явитися з паспортом.

 

10. Права Покупця.
10.1 Вимагати повернення оплати Товару в разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.
10.2 Внести зміни до Замовлення до його оплати.
10.3 До передання Товару відмовитися від виконання договору за умови відшкодування Продавцю транспортних витрат, понесених Продавцем у зв'язку з вчиненням дій щодо виконання цього договору.
10.4 У разі виникнення претензій до якості Товару, пред'явити їх у строки та відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".

 

11 Відповідальність сторін.
11.1 Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на сайті Інтернет-магазину.
11.2 Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань за цим Договором у разі надання Покупцем недостовірної або неправдивої інформації.
11.3 Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.
11.4 Продавець та/або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин, як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону та надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.
11.5 Матеріали та послуги цього сайту надаються "як є" без будь-яких гарантій. Сайт Kandelabr не гарантує точності та повноти матеріалів і послуг, що надаються на цьому Сайті. Сайт Kandelabr у будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали та послуги, що надаються на цьому Сайті, а також у згадані в них продукти та ціни. У разі застарівання матеріалів і послуг на цьому Сайті Kandelabr не зобов'язується оновлювати їх. Сайт Kandelabr за жодних обставин не несе відповідальності за будь-яку шкоду (включно з, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникла внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.
11.6 Звертаючись до нас або залишаючи коментарі на сайті, ви несете відповідальність, що дане повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, не ображає моральність, не порушує авторські права, не пропагує ненависть та/або не дискримінує людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, не містить образи на адресу конкретних осіб чи організацій, а також якимось іншим чином не порушує чинне законодавство України. Ви погоджуєтеся, що будь-яке ваше повідомлення сайт Kandelabr може видаляти без вашої на те згоди, а також безоплатно використовувати на свій розсуд. Сайт Kandelabr не несе відповідальності за будь-яку інформацію розміщену користувачами Сайту.


12. Конфіденційність і захист персональних даних.
12.1 При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в п. 4.2. цього договору, але не обмежуються ним.
12.2 Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає свою добровільну згоду на обробку і використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
12.3 Продавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Продавцем, зокрема й за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.
12.4 Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, у тому числі й для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.
12.5 Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.
12.6 12.6 Ми використовуємо різні технології для збору і зберігання інформації, коли ви відвідуєте сайт Kandelabr (докладніше про захист і обробку персональних даних). Це може включати в себе запис одного або декількох куки або анонімних ідентифікаторів. Ми також використовуємо куки та анонімні ідентифікатори, коли ви взаємодієте з послугами, запропонованими нашими партнерами, такими як рекламні послуги, наприклад, які можуть з'явитися на інших сайтах.

 

13. Інформаційні повідомлення.
13.1 Оформляючи замовлення на сайті Інтернет-магазину, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти.
13.2 У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши повідомлення на info@kandelabr.com.ua.

 

14. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті Інтернет-магазину.
14.1 Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
14.2 Весь зміст сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України.
14.3 Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на сайті Інтернет-магазину, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажі або відступленні, створювати похідні продукти тощо.

 

15. Інші умови.
15.1 Цей договір укладено на території України і діє в рамках законодавства України.
15.2 Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.
15.3 Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.
15.4 Продавець має право вносити зміни до тексту цього договору на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (чинна) редакція договору завжди доступна на сайті Інтернет-магазину.
15.5 Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника цього договору на паперовому носії, з проставленням підписів сторін, у разі проведення за ним фактичної оплати Покупцем, не є підставою визнання цього Договору не укладеним. Проведення оплати відповідно до зробленого Замовлення на сайті Інтернет-магазину вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом набрання Договором чинності.
15.6 У разі виникнення претензій Споживач повинен звернутися до Служби підтримки Продавця за телефоном +38 093 000 48 50 або електронною поштою, вказаною на Сайті.

 

16. Реквізити Продавця.
ФОП Ляшенко Яків Сергійович
ІНН 3168417310
Електронна адреса: info@kandelabr.com.ua
Номер телефону: +38 093 000 48 50
Банківський рахунок: UA733515330000026008160876720

в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Платник єдиного податку

  • Сайт
  • Магазин